Jak funguje zvýhodněný balíček

 1. Zvýhodněný balíček služeb se platí předem oproti vystavené faktuře. Po uhrazení dostaneš ode mě odkaz na sdílenou tabulku na Google Disku, ve které budeš moct sledovat čerpání svého balíčku.
 2. V tabulce je uvedeno, kolik minut máš předplacených a jaká je platnost balíčku.
  Průběžně do ní zapisuju veškerý čas strávený nad tvým projektem (konzultace, svoji práci, e-maily, telefonáty…) – datum, o jakou práci šlo, čas.
  Využitý čas se průběžně sčítá a v tabulce pak vidíš, kolik už bylo vyčerpáno a kolik minut ještě zbývá.
 3. Z balíčku lze čerpat minimálně po 10minutových blocích, tj. pokud práce na tvém projektu za daný den nepřesáhne 10 minut, bude započítáno 10 minut. Pokud to bude v daném dni delší časový úsek, zapíšu přesný čas (započaté minuty).
 4. Pokud zrušíš domluvenou službu méně než 1 pracovní den a méně než 24 hodin předem nebo nepošleš včas kompletní podklady pro dohodnutou práci, odečtu z balíčku 30 minut. Na konzultaci / práci si pak domluvíme náhradní termín.
  Pokud ji zrušíš s delším časovým předstihem, domluvíme si náhradní termín.
 5. Domluvená konzultace začíná vždy přesně dle dohodnutého času. Pokud se zpozdíš, z balíčku odečtu i čas, kdy jsem na tebe čekala. Pokud se zpozdím já, odečtu délku svého zpoždění z času, který spolu strávíme (tj. když se zpozdím o 10 minut a konzultace pak bude trvat hodinu, z balíčku odečtu jen 50 minut).
 6. Konzultace i práci na projektu je potřeba domlouvat předem. Počítej s tím, že volný termín můžu mít až za několik dní nebo týdnů (obzvlášť na rozsáhlejší práci).
 7. Pokud potřebuješ rychlou radu nebo neodkladnou pomoc, můžeš využít expresní službu SOS čtvrthodinka i v rámci předplaceného balíčku.
  V takovém případě bude z balíčku odečteno 30 minut času, resp. dvojnásobek skutečně stráveného času, pokud to přesáhne 15 minut.
  SOS čtvrthodinku poskytuju do následujícího pracovního dne a nemusí být dostupná vždy.
 8. Po skončení platnosti balíčku nevyužitý čas propadá.